מפתח אישים

לנוחיות הקוראים/ות:

המפתחות עם פירוט מספרי העמודים מופיעים בפורמט ה PDF של הספר, המוצג באתר זה.

א

אביגדור מפינסק

אבישר, עודד

אברהם בן דב בער ממזריטש

אברהם בן יצחק אייזיק (חתן שלמה לוצקיר)

אברהם אבולעפיה

אברהם אבינו

אברהם אזולאי

אברהם דב מחמעלניק

אברהם הכהן מקאליסק

אברהם חיים מזלוטשוב

אברהם חיים שור

אברהם יהושע השל מאפטא

אברהם יעקב (האדמו"ר מסדיגורה)

אברהם יעקב (האדמו"ר מסדיגורה)

אברהם יצחק הכהן קוק

אברהם בן ישראל חריף היילפרין מסטנוב

אברהם נח הלר

אברהם קרלינר

אברהם רוויגו

אברהם שמשון כ"ץ מרשקוב

ר' אדם

אדם הראשון

אדריאנוס

אהרן אטינגא

אהרן בן צבי הירש (נכד הבעש"ט)

אהרן הכהן

אהרן הלוי מסטרסוליא

אהרן לייב מפרמישלאן

אהרן 'הגדול' מקרלין

אהרן השני מקרלין

אורבך, אפרים אלימלך

אורון-קושניר, מיכל

אורי 'השרף' מסטרליסק

אורי שפירא מווילנה

אחא בר יעקב (אמורא)

אחיה השילוני

אחמד ג'זאר

אטקס, עמנואל

איבו (אמורא)

אידל, משה

איש-שלום, מיכאל

אלבוים, יעקב

אלטשולר, חיה (לבית אפשטיין)

אלטשולר, מור

אליאור, רחל

אליהו די וידאש

אליהו הגאון מוילנה (הגר"א)

אליהו הנביא

אלימלך מליז'נסק

אליעזר הורוויץ

אלעזר (אליעזר) זוסמאן

אליעזר מז'יטומיר (שו"ב)

אלישע הנביא

אלכסנדר סנדר משקלוב

אלעזר אזכרי

אלעזר בן אלימלך מליז'נסק

אלעזר בן שמוע (תנא)

אלעזר רוקח

אלעזר שפירא ממונקאטש

אלפסי, יצחק

אלקיים, אברהם

אלשטיין, יואב

אמיר, אברהם

אנגליקוס מיללר

אסף, דוד

אסף, שמחה

אפרים זלמן מרגליות

אפרים מסידליקוב

אפשטיין, חיים דוד

אפשטיין, יעקב צבי הירש

אפשטיין, מנחם מנדל

אפשטיין, שרה

אריה לייב, המוכיח מפולנאה

אשתורי הפרחי

ב

באומינגר, מרדכי שרגא

בובר, מרטין

בחיי אבן פקודה

ביבער, מנחם מענדיל

בלבן, מאיר

בלומה נכדת מרדכי מנסחיז

בלומה רייזל (נכדת יצחק מראדויל)

בניהו, מאיר

בניהו בן יהוידע

בנימין מזלאזיץ

ברגר, דוד

ברוך מקוסוב

ברטל, ישראל

בריינה בת זיסל (נכדת מנחם מנדל מוויטבסק)

ברנאי, יעקב

ג

גדליה מזולקווא

גינצבורג, לוי

גינצבורג, שמעון

גלבר, נתן מיכאל

גליקסברג, שמעון יעקב

גרוסמן, לוי הלוי

גרין, אברהם יצחק

גרינברג, אורי צבי

גריס, זאב

גרנטשטין, יחיאל

גרסיה מיגואיס-נשיא (דונה גרסיה)

גרשון מקוטוב

ד

דאהר אל-עמר

דב בער בן עזריאל

דב בער ממזריטש (המגיד ממזריטש)

דובנוב, שמעון

דוד בן נתן גרינהוט

דוד בן צבי אלימלך מדינאב

דוד הלוי מסטעפין

דוד המלך

דוד 'הקטן' מביחוב

דוד מקוב

דינור, בן-ציון

דמבובסקי

דן בן יצחק מראדויל

דן, יוסף    דן, יוסף

דניאל

ה

הברמן, אברהם מאיר

היילמאן, חיים מאיר

היילפרין, ישראל

הילמן, דוד צבי

העשיל צורף

הלל הזקן

הרוי, זאב

הרן, רעיה

השל, אברהם יהושע

ו

וולפסון, אליוט

וונדר, מאיר

וורטהיים, אהרן

וייס, יוסף

וילהלם, יעקב דוד

וילהלם, יעקב דוד

וילנסקי, מרדכי

וירשובסקי, חיים

ורבלובסקי, רפאל יהודה צבי

ז

זאב וואלף מדובנא

זאב וולף מז'יטומיר

זאב וולף מטשארני-אוסטרהא

זוסיא מהאניפולי

זכריה הנביא

זכריה מנדל מירוסלב

זק, ברכה

ח

חבקוק הנביא

חוה בת מרדכי מקרמניץ

חוניא (אמורא)

חיים אבולעפיה

חיים בן עטר

חיים דוד 'הקטן'

חיים ויטאל

חיים חייקא מאמדור

חיים טירר מטשרנוביץ

חיים מצאנז

חיים מקראסנע

חיים סג"ל לנדא

חלמיש, משה

חנה בת ברוך ממז'יבוז'

חסדאי, יעקב

ט

טויבר, אריה

טלר, אדם

טננבוים, יצחק מתתיהו

י

יהודה (אמורא)

יהודה חסיד

יהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל מפראג)

יהונתן אייבשיץ

יהושע בן נון

יהושע בן לוי (אמורא)

יואל בן משה מסמוליאן

יובל, ישראל יעקב

יוהן אנטון קריגר

יוחנן (אמורא)

יוכבד בת אברהם יהושע השל

יוכבד כלת מנחם מנדל מוויטבסק

יום טוב ליפמן הלר

יוסי (תנא)

יוסי בן ר' חנינא (אמורא)

יוסף

יוסף בן יעקב (שד"ר)

יוסף מימפלא

יוסף נשיא (דון יוסף)

יוסף ספראווידליווער

יוסף קארו

יוסף שאול נתנזון

יחזקאל הנביא

יחזקאל סג"ל לנדא (הנודע ביהודה)

יחיאל מיכל (המגיד מזלוטשוב)   יחיאל מיכל (המגיד מזלוטשוב)

ינון, יוסף

יענטא הנביאה

יענטא רעכיל אשת יחיאל מיכל

יעקב אבינו

יעקב בירב

יעקב בן יהודא גאלצאר

יעקב הלוי בן אברהם סג"ל

יעקב יהודה בן אהרן

יעקב יוסף מפולנאה

יעקב יצחק הלוי הורוויץ (ה'חוזה' מלובלין)

יעקב פרנק

יעקב קופיל ליפשיץ ממזריטש

יעקב שמשון משיפיטובקה

יעקבסון, יורם

יערי, אברהם

יפה, דוד

יפה, ישראל  (המדפיס מקאפוסט)

יפה, פרל

יפה, שפרינצה

יצחק אבינו

יצחק אברבנאל (דון)

יצחק אייזיק הכהן מקוריץ

יצחק גלייזור מקוריץ

יצחק הבבלי (אמורא)

יצחק הלוי הורוויץ המבורגר

יצחק חיות

יצחק חיים כהן מן החזנים

יצחק יהודה יחיאל ספרין מקאמארנא

יצחק לוריא אשכנזי (האר"י)

יצחק מדרהוביטש

יצחק מראדויל

ירמיה הנביא

ירמיה (שד"ר)

ישו

ישכר בער מזאסלב

ישכר בער מזלוטשוב

ישמעאל

ישעיה הלוי הורוויץ (השל"ה)

ישעיה הלוי מדונוויץ

ישעיה הנביא

ישעיה מושקאט

ישעיהו שפירא (אדמו"ר חלוץ)

ישראל בעל שם טוב (הבעש"ט)   ישראל בעל שם טוב (הבעש"ט)

ישראל חריף היילפרין מסטנוב

ישראל לבל

ישראל מפולוצק

ישראל מקוזניץ (המגיד מקוזניץ)

ישראל משקלוב

כ

כהנא, אברהם

כ"ץ, יעקב

ל

לאה זיסל (נכדת מנחם מנדל מוויטבסק)

לוי (אמורא)

לוי יצחק מברדיטשוב

לונץ, אברהם משה

לחובר, ירחם פישל

ליבס, אסתר

ליבס, יהודה

ליברמן, שאול

לייב פרוסניץ

לנדאו, יונתן זאב

מ

מאהלר, רפאל

מאיר בן גדליה (מהר"ם מלובלין)

מונדשיין, יהושע

מורגנשטרן, אריה

מנחם מנדל מבאר

מנחם מנדל מוויטבסק   מנחם מנדל מויטבסק

מנחם מנדל מפרמישלאן

מנחם מנדל שניאורסון (הרבי מלובביץ)

מרגולין, רון פנחס

מרדכי בן נחום מטשרנוביל

מרדכי דאטו

מרדכי מנסחיז

מרדכי מקרמניץ

מרוז, רונית

מרים בת יחיאל מיכל

מרקוס, אהרן

משה איסרליש (רמ"א)

משה אליקום בריעה

משה בן הלל אוסטרר

משה בן מנחם מנדל מוויטבסק

משה חאגיז

משה חיים לוצאטו (רמח"ל)

משה מזוויהיל

משה מזווירש

משה מרדכי לבטוב מדזיגיווקע

משה קורדובירו

משה רבנו

משה שהם מדאלינא

משה בן פנחס שפירא (מקוריץ)

משולם פייבוש הלר

מתיא בן חרש (תנא)

נ

נגאל, גדליה

נהוראי , מיכאל

נחום מטשרנוביל

נחוניה בן הקנה

נחמן מברסלב

נחמן מהורדנקא

נחמן מקוסוב

נתן נטע הכהן מקאלביעל

נירון קיסר

נפתלי כ"ץ

נתן העזתי

נתן שפירא

ס

סולימן המפואר

סורסקי, אהרן

סטלין

סעדיה גאון

ספראי, שמואל

ע

עגנון, שמואל יוסף

עוזיאל מייזלש

עולא (אמורא)

עזריאל משקלוב

עלי ביי

עלי הכהן

עמנואל חי ריקי

עקיבא (תנא)

עשיו

פ

פדיה, חביבה

פטרוס

פייקאז', מנדל

פכטר, מרדכי

פנחס (אמורא)

פנחס הורוויץ

פנחס שפירא מקוריץ

פרידברג, חיים דב

פרידל מברודי

פרנציסקו מנדס (צמח בנבנישתי)

פרנקל, יונה

פתאי, רפאל

צ

צבי הירש בן שמשון מייזלש

צבי הירש מנאדבורנא

צבי הירש מרגליות

צבי זאב מזבריז

צבי חסיד

צוקר, שלמה

ק

קין

קרח

קרסן, מיילס

ר

ראובן

ראובן הלוי הורוויץ

רב (אמורא)

רבא בר רב הונא (אמורא)

רבינוביץ, זאב

רדלר-פלדמן, בנימין

רובין, צביה

רובינשטין, אברהם

רוז'ני, יהודא

רוז'ני, יוסף

רוסמן, משה

רחל אמנו

ריינר, אלחנן

ריש לקיש (אמורא)

רפפורט-אלברט, עדה

ש

שאול המלך

שבתי מרשקוב

שבתי צבי  שבתי צבי

שזר, שניאור זלמן

שטיינמן, אליעזר

שטימן-כ"ץ, חיה

שטמפפר, שאול

שימא אשת מנחם מנדל מוויטבסק

שלום, גרשם    שלום, גרשם

שלמה הלוי אלקבץ

שלמה זלמן הכהן וילנער

שלמה חעלמא

שלמה לוצקיר

שלמה מולכו

שלמה מימון

שמואל נכד מנחם מנדל מוויטבסק

שמואל מקלווירע

שמואל בן חיים חייקא מאמדור

שמואל בן חיים שבתל'ס

שמואל הנביא

שמואל שמלקי הורוויץ מניקלסבורג

שמואל שמעלקא ז"ק

שמחה מזלאזיץ

שמעון בן יהודה לייב אשכנזי

שמעון בן צמח דוראן (רשב"ץ)

שמעון בר יוחאי (רשב"י)

שמרוק, חנא

שמשון מאוסטרופוליה

שמשון מייזלש

שניאור זלמן מלאדי

שפר, פיטר

ש"ץ-אופנהיימר, רבקה

שר שלום שרעבי

שרה אמנו

ת

תא-שמע, ישראל

תמר, דוד

תשבי, ישעיה