בס"ד

לזכרו של גדעון אלטשולר ז"ל בחנוכת בית הכנסת אור החיים, כרמי יוסף.

כתב: חנן אדרי, גבאי בית הכנסת "אור החיים" ע"ש ר' חיים בן עטר זצ"ל.

ערב טוב לכל האורחים.

התכנסנו כאן הערב בבית הכנסת החדש, ציבור המתפללים משני בתי הכנסתביישוב, מוקירי זכרו ובני משפחתו של גדעון ז"ל כדי לפרוע חוב לאיש יקר עם נשמה יהודית ענקית ממשפחת חלוצים. איש צנוע, איש ארץ ישראל, מלח הארץ שאחד מחלומותיו היה בניית בית כנסת.גם בשעותיו הקשות בשכבו במיטת חוליו, במהלך הבניה, לא שקט ולא נח, מחשבתו הייתה סיום הבניה ופתיחת בית הכנסת. כך ציווה לחברו ומחליפו בוועד מר אבי הברי - היושב עמנו כאן - להמשיך במלאכת הקודש עד הסוף. גדעון ז"ל תרם ודחף בכל מאודו להקמת מקדש מעט זה שאנו יושבים בו הערב.

חזונו וחלומו של גדעון ז"ל היה לבנות בית כנסת בכרמי יוסף. גדעון כאיש ציבור וכראש הוועד הרגיש שחסר כאן משהו ביישוב משהו עם נשמה וקדושה של ארץישראל. בכלמפגש ושיחה בינינו ולא משנה באיזה נושא, תמיד עלה והוזכר נושא בית הכנסת. והנה ב"ה זכינו לברך את ברכת 'שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה'כי מאת ה' היתה זאת, שחלומו של גדעון כתושב היישוב, כראש הוועד המקומי וראש וועד האגודה קרם עור וגידים והיה למציאות חיהבשטח.

אנסה להמחיש את רוחו של גדעון. באירועי בר מצווה שהתקיימו בבית הכנסת הגדול (בית הקהילה), גדעון ז"ל שתמיד היה הראשון שהתייצב ופתח את בית הכנסת בשבת בבוקר, היה מברך את הנערים הצעירים שהגיעו למצוות. ברכתו של גדעון לכלהנערים הייתה חוזרת על עצמה בכל אירוע. היה מביט בנער ואומר: 'אתה ילד גדול ואחראי למעשיך. תעשה מה שאתה חושב, אבל תמיד תזכור שלשה דברים: ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל. אלה היסודות שילוו אותך כל ימי חייך בצבא ובחיים האזרחיים'. גדעון ז"ל היה מעניק סידור תפילה לחתן הבר-מצווה, מצביע על הסידור ואומר לילד: 'ספר זה ילווה אותך כל חייך.כתוב כאן הכל, כל מה שתצטרך בעת שמחה ולהבדיל בעת צרה'.

זהו גדעון,יהודי עם נשמה ענקית.לצערנו, גדעון איננו אתנו גשמית אבל רוחנית הוא כאן בלבנו ובזיכרוננו. אנו מתפללים לעילוי נשמתו, בגן עדן תהא מנוחתו. ולמשפחת אלטשולר היקרה, לחרות, למור ולכל המשפחה והנכדים, נאחל שה' ימלא את כל משאלותיכם לטובה ולא תדעו לדאבה עוד. יהי זכרו ברוך.

ובהזדמנות זו אנו רוצים להודות למר אבי הברי יו"ר הוועד המקומי והאגודה. אבי ממלא את צוואתו של גדעון ז"ל בנאמנות וממשיך לסייע ולתרום  מעצמו באהבה אין קץ להשלמת המשימה. על כך יבורך, הקב"ה ישלם שכרו ופעלו אמן.

ברשותכם, אסיים בדברי תורה: פרשת השבוע  שנקרא השבת היא אחרי מות, קדושים. בפסוקים ב'-ג' בפרשת קדושיםכתוב: "דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם: איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו אני ה' אלוקיכם". קיים קשר בין הפסוקים, ויש כאן השגחה פרטית בכל מה שקורה בעולמו של הקב"ה ובהתכנסות שלנו כאן. אפשר לומר שזה לא במקרה, יש כאן משמעות: אחרי מות - קדושים.

הבן-איש-חי הקדוש (רבנו יוסף חיים זצוק"ל) מקשר בין הציווי "קדושים תהיו" לציווי "איש אמו ואביו תיראו" דהיינו כיבוד הורים. הבסיס למעלה הנשגבה של קדושה (קדושים) מתחיל במידת הצניעות על כל היבטיה וגווניה, וממנה יכול האדם להעפיל למעלות נשגבות עד שיזכה להיקרא "קדוש". את מידת הצניעות אנו יכולים ללמוד מאברהם אבינו ושרה אמנו. לאחר שנים רבות של נישואין, פונה אברהם לשרה ואומר (פרשת לך לך, י"ב, י"א) "הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את". האם רק עתה נודע לאברהם ששרה אמנו היא אשה יפת מראה? אלא שבכל שנות נישואיהם אברהם לא הביט בשרה מחמת הצניעות ששררהביניהם לא היה היופי החיצוני דבר שראוי להביט בו, והקדושה שררה במעונם.

לאור זאת נוכל לפרש את לשון התורה "קדושים תהיו - איש אמו  ואביו תראו". תראו מלשון ראיה, לראות – ולא יראה, כלומר קדושה מקושרת לצניעות.צריך לראות את התנהגותם  וצנעתם של הורינו, ללמוד וללכת בדרכם וכך נגיע למעלת הקדושה  "קדושים תהיו".

לא ניתן להתעלם מכך שמצוות כיבוד הורים המוזכרת בפרשה מתגלית לנו במשפחתו של גדעון ז"ל ע"י בנותיו, חתניו ונכדיו. מידת הצניעות של גדעון בכל מעשיו ודרכו בחיים אכן הונחלה לצאצאיו אחריו, ואין מקריות בעולמו של הקב"ה. ואכן, בהיכרותי הקצרה עם מור נוכחתי לדעת כי היא ממשיכה את דרכו של אביה גדעון בצניעות הראויה לציון בחייםבכלל, בתחום האישי ובכיבוד הורים. בכל פעם שנפגשנו ודיברנו על אביה גדעון ז"ל ראיתי דמעות בזויות עיניה והרגשתי עד כמה כאבה עמוק בחסרונו של גדעון. אני בתוכי פנימה התרגשתי מאד.