מאמרים בחסידות

 כנגד כל הסיכויים: על המחלוקת בין בן-ציון דינור לגרשם שלום בשאלת המשיחיות בראשית החסידות

מראשית המחקר האקדמי על החסידות, מתנהל פולמוס נוקב בשאלת הקשר בין חסידות למשיחיות. בעבר, הוויכוח התנהל בין שני חוקרים מובילים – ההיסטוריון בן-ציון דינור, שסבר כי בחסידות יש יסוד משיחי מהותי, וחוקר הקבלה גרשם שלום, שהאמין כי החסידות מבשרת 'נייטלרליזציה של הדחף המשיחי'. המאמר מנתח את העמדות השונות של חוקרים בעבר ובהווה ומסיק, שהוויכוח הגלוי היה ועודנו מסווה לוויכוח סמוי בשאלה, האם המשיחיות החסידית מפעמת גם בציונות. האם הציונות היא תנועה משיחית? כאן טמון גרעין המחלוקת.

ספר זיכרון לגרשם שלום במלאת עשרים וחמש שנים לפטירתו, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כ (תשס"ז), עורך: יוסף דן, כרך א, עמ' 30-1.
 

'אור יצחק' לר' יצחק מראדוויל

ר' יצחק מראדוויל היה אחד הדרשנים הנועזים בחסידות: במרכז הגותו עומדת השבת המיסטית, שהיא מעין גאולה לרגע בעולם הזה. ר' יצחק היה בנו של ר' יחיאל מיכל, המגיד מזלוטשוב, שנודע כצדיק הראשון של החסידות. הוא האמין שנשמת אביו מדברת מתוכו, וכך יצר דגם של הורשה דתית-רוחנית, המאפשר להעביר את משרת הצדיק מאב לבן ולייסד שושלות של מנהיגים חסידיים.

הרצאה בפורום המחקר על חסידות, המכון ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה העברית, ירושלים (1.7.08).
 

קבוצת יעקב: בין ביוגרפיה לספרות שבחים

תיאור ר' ישראל בעל שם טוב בסיפורי קבוצת יעקב הוא תיאור אנאכרוניסטי – המייסד האגדי של החסידות מתואר כצדיק חסידי מן הטיפוס, שהתגבש עשרות שנים אחרי מותו.

דברי הקונגרס העולמי האחד-עשר למדעי היהדות חטיבה ג, כרך שני (תשנ"ד), עמ' 160-153.