חסידות

 

מחקרי בחסידות החלו ב 1991, כאשר בחרתי לנתח את משנתו של אחד ההוגים החסידיים הפחות ידועים – ר' משולם פייבוש הלר – כנושא עבודת הדוקטורט שלי, שהוגשה לסנט של האוניברסיטה עברית בירושלים (1995). הנושא חייבני להתעמק בספרייה העשירה של ראשוני החסידים – עשרות חיבורים בסגנון ספרי הדרוש והמוסר ואינסוף אגרות וסיפורי שבחים. עד מהרה חשתי בסתירה הגלויה בין המשמעות המשיחית, שעלתה מכתבי ראשוני החסידים, לבין קביעתו של גרשם שלום, שהייתה מקובלת אז בממסד האקדמי, בדבר היות החסידות 'נייטרליזציה של הדחף המשיחי'.

הטלת הספק הובילה אותי למחקריהם 'החתרניים' של בן-ציון דינור וישעיה תשבי, שזיהו בחסידות קו משיחי גלוי או סמוי. צעד אחר צעד גיליתי תנועה משיחית תוססת, שחשפה בפני מקצת מסודותיה המשיחיים.

מחקרי משתלבים בעבודותיהם של מיטב החוקרים, אשר כותבים היום על היבטיה השונים של המשיחיות בחסידות: החל מאמונת החסידים, ש'הצדיק' המנהיג אותם הוא גילום של ספירה אלוהית, שחסידי חב"ד מייחסים היום לר' מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ', ועד לארגון החצר החסידית בדגם בתר-משיחי.

מחקרי בחסידות בעברית:

*הספר הסוד המשיחי של החסידות מובא בשלמותו.

* המאמר "כנגד כל הסיכויים" מסכם את ההיסטוריה של חקר החסידות, מתאר את שקיעת התזה של גרשם שלום בדבר היות החסידות תנועה לגאולת היחיד ואת תחיית הגישה של בן-ציון דינור, שהקדים לחשוף 'את דרך הגאולה של כל ישראל... שהחסידות ניסתה להוליך בה את העם.'

*הרצאה על אור יצחק לר' יצחק מראדוויל.

*הרצאה על קובץ הסיפורים קבוצת יעקב.  

 

מחקרי בחסידות באנגלית:

   The Messianic Secret of Hasidism, Brill Academic Publishers

The First Tzaddik of Hasidism and His Circle    

   Messianic Strains in Rabbi Israel Ba’al Shem Tov’s ‘Holy Epistle