אתר נגיש

אתר זה בנוי בטכנולוגיה חדשה, המאפשרת לבעלי מגבלות בראייה לגלוש בו בנוחות וללא מאמץ.

ניתן להגדיל את האותיות באתר בשתי דרכים:

 

Accessability

This web site was designed using a new technology, which enablesvisually impairedsurfersto easily use it.

Letters may be enlarged using one of two methods:

· Press the Ctrl key while simultaneously rolling the scroll-wheel on your mouse forwards or backwards;

· In your browser menu go to: View > Text Size and choose one of the available options.